Témata

Jaká jsou témata VÝUKOVÝCH VYMALOVÁNEK?

T1 - U jídelního stolu Náhled

Téma je zaměřeno na správné stolování (umístění příboru) a zahrnuje obrázky stolu, židle a věcí
na stole. Téma zahrnuje nejen informace u obrázků a pod čarou, ale jsou zde i grafomotorická cvičení
a úkoly pro více zábavy. 

T2 - Bezpečnost a elektrické spotřebiče v kuchyni Náhled

V tomto tématu jsou obrázky vybraných kuchyňských spotřebičů. Téma zahrnuje i piktogramy, které
se snaží upozornit na rizika úrazů a místa, kde mohou úrazy vzniknout. Některé uvedené piktogramy můžeme najít přímo i na spotřebičích (např. „horké“). Téma zahrnuje i informace u obrázků
a pod čarou.

T3 - Třídíme odpady. A proč? Náhled

Téma se zaměřuje na třídění odpadů a popisuje důvody proč třídit. Vymalovánky obsahují obrázky různých typů nádob na odpad, jsou doplněny informacemi o třídění odpadů a úkoly pro více zábavy.
Ve vymalovánkách je i vystřihovánka válcové nádoby s víkem. Téma je vhodné nejen pro děti. 

A další témata jsou v plánu.

NAHORU